anuluj
Pokazywanie wyników dla 
Zamiast tego wyszukaj 
Czy miało to oznaczać: 

Warunki usługi

Warunki korzystania z platformy Społeczność

 

Czym jest Społeczność?

Społeczność jest zorganizowaną platformą internetową umożliwiającą wymianę informacji dotyczących usług świadczonych przez UPC Polska Sp. z o.o. UPC Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, 00-867, przy al. Jana Pawła II 27, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000273136, NIP 526-24-61-791 o kapitale zakładowym w wysokości 110 000 000 PLN (dalejUPC”), z której można korzystać za pośrednictwem urządzenia z dostępem do sieci Internet oraz przeglądarki internetowej.

 

Kto może korzystać ze Społeczności?

Warunkiem rejestracji jest ukończenie 13 roku życia (w odniesieniu do osób, które nie ukończyły 18 roku życia, wymagana jest zgoda przedstawiciela ustawowego) oraz akceptacja niniejszych „Warunków korzystania z platformy Społeczność” (dalej „Warunki")

 

Jeżeli jesteś pracownikiem lub współpracujesz z UPC na podstawie umowy cywilnoprawnej pamiętaj, że o zarejestrowaniu konta przez Ciebie należy poinformować Menedżera Społeczności.

 

W jakim celu wykorzystujemy Twoje dane osobowe?

Dokonując rejestracji, dobrowolnie wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez UPC podanych przez siebie danych osobowych, tj. nazwy użytkownika, adresu e-mail i hasła, w celach związanych z funkcjonowaniem Społeczności. Administratorem Twoich danych osobowych jest UPC. UPC może powierzyć przetwarzanie Twoich danych podmiotom, wyłącznie w celach związanych z technicznym utrzymanie serwisu. Szczegóły dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych znajdziesz w Polityce prywatności UPC.

 

Jakie treści możesz zamieszczać?

Wszelkie treści zamieszczone przez Ciebie w Społeczności staną się jawne i publicznie dostępne, w tym dla osób niezarejestrowanych. Nie mogą one naruszać obowiązujących przepisów prawa i dobrych obyczajów. W szczególności zabronione jest rozpowszechnianie treści obraźliwych, rasistowskich, pornograficznych lub mających na celu zastraszanie lub obrażanie kogokolwiek, jak również naruszających prawa własności intelektualnej lub stanowiących niezamówioną informację handlową (spam).

UPC nie ponosi odpowiedzialności za treści zamieszczone w Społeczności przez osoby z niej korzystające.

W przypadku rozpowszechniania przez Ciebie treści, którym w ocenie UPC można przypisać którąś z powyższych cech, UPC zastrzega sobie prawo do ich skasowania i zablokowania Twojego konta. Może też usunąć konto Użytkownika.

 

Jak usunąć konto w Społeczności?

Możesz samodzielnie usunąć konto korzystając z opcji dostępnej w jego ustawieniach. Wraz z usunięciem konta, usunięciu ulegają Twoje dane osobowe. Zamieszczone przez Ciebie treści pozostaną jawne i publicznie dostępne, jednak będą one wyświetlane anonimowo.

 

Zgłaszanie naruszeń na portalu Społeczność oraz ewentualnych reklamacji?

Reklamacje związane z funkcjonowaniem społeczności oraz wszelkie przypadki naruszania niniejszych warunków należy zgłaszać na adres: spolecznosc@upc.pl. UPC Polska rozpatrzy zgłoszenia i udzieli na nie odpowiedzi w terminie 14 dni roboczych.

 

Postanowienia końcowe

Wszelkie zmiany Warunków publikowane będą na stronie i będą obowiązywały od dnia publikacji.

W przypadku braku akceptacji zmian Warunków możesz w każdym czasie zrezygnować z korzystania ze Społeczności usuwając konto.

Niniejszy Regulamin obowiązuje od 1 sierpnia 2017

 

Warszawa, 1 sierpnia 2017